Zásahy

Za dobu svého trvání zasahoval náš sbor u mnoha požárů a událostí. Zde můžete vidět přehled těch, které se podařilo historicky zaznamenat.

RokDatum, místo požáru, bližší okolnosti
1894Zápis o likvidaci jednoho požáru, neznáme kde a u koho.
1895Požární sbor pomáhal při likvidaci dvou požárů, nezjištěno kde.
1896Likvidace dvou požárů, 5. července v Ostrově, o druhém místě se neví.
1901Jsou zaznamenány čtyři požáry: u Fr. Skryji č. 30, u Jana Blahy č. 31, u Jana Nedomy č. 1 dne 4. srpna ve 20.15 hod., čtvrtý požár nezjištěn kde.
1902V srpnu vypukl požár u Antonína Kejdy.
19048. února asi půl hodiny po půlnoci vypukl požár u Fr. Tulise č. 53, rozšířil se na domek Fr. Míči č. 52 a na domek Jana Blahy č. 15.
191128. prosince hořel domek Josefa Dostála č. 44.
191427. března vyhořela část domu Fr. Novotného č. 9 a 2. května celé stavení Karla Kováře č. 33.
1915V jarních měsících vyhořelo stavení Fr. Mičky č. 21.
19248. května po půlnoci vyhořel domek Jana Kováře, obuvníka, č. 82.
19. července vyhořel domek č.13 (tzv. pazderna), majitele Antonína Staňka č. 5.
19259. června vyhořel dům Karla Kováře č. 33.
10. srpna shořelo témuž hospodáři 9 žitných panáků.
192630. dubna vyhořelo obytné stavení s chlévem a kolnou Fr. Novotnému č. 9.
20. července vyhořel hostinec a obchod Fr. Žilky č. 32 a zároveň domek Antonína Krejčího č. 65.
192728. ledna vyhořel Antonín Roner č. 59. Místní hasičský sbor uhasil chytající se stodolu sousedního majitele.
18. července vyhořel opět Fr. Žilka č. 32.
193212. prosince vypukl velký požár u Jana Matýska č. 8.
19335. února ve 3 hodiny ráno při hasičském plese vypukl požár v hostinci u Jana Váci. Hasičský sbor zasahoval při požárech v okolních obcích: 24. dubna v Radešínské Svratce, 27. dubna v lese u Skleného a 29. dubna v Radešíně na velkostatku Dr. Düreho.
13. srpna ve 3 hodiny ráno vypukl požár klestí v lese Josefa Šebka.
193425. února ve 2 hodiny v noci vyhořela nová dřevěná stavba Aloise Skryji, hasiči zachránili pouze část nábytku.
1. května jednu hodinu po půlnoci vypukl již třetí požár v hostinci u Fr. Žilky č. 32 , při likvidaci byli zraněni hasiči Antonín Staněk a Josef Kozel.
18. června dopoledne vyhořelo stavení Josefa Michala č. 28 a sousední stavení paní Koudelové Boženy č. 72 i stavení Josefa Tulise č. 27. Požár likvidovalo kolem 20 hasičských sborů. Hasiči po tři dny hlídali spáleniště.
6. června o půl 2. hodině noční vypukl požár u Šidlů č. 83.
6. července pomáhali hasiči při likvidaci požáru v Radešíně.
1935V únoru vyhořel dům a stolařská dílna Josefa Skryji č. 90.
193721. dubna vypukl požár v hostinci Marie Vácové č. 50. Shořela stodola, kolna a lednice. Účinným zásahem místního sboru byl hostinec uchráněn.
V dubnu hořelo obytné stavení a stolárna J. Skryji č. 94.
1939V červenci vypukl požár u Bohumila Kočíka č. 37. Ohni padlo za oběť celé stavení.
Požáry mezi roky 1945-1982 nejsou zaznamenány
1983Požár v objektu JZD, kde hořela kůlna se slámou a požár strniště.
1990Požár kůlny u Matýsků č. 116.
Požár střechy zděné kůlny u Myslivců č. 17.
1992Mezi Bohdalcem a Ostrovem nad Oslavou vypukl požár lesa.
19969. ledna asi v 19.30 hod. požár kůlny u Dostálů č. 11.
11. srpna asi ve 12.00 hod. došlo k požáru střechy rodinného domu Skryjových č. 90.
200023. srpna 2000 došlo k požáru rod. domku Fr. a Jar. Procházkových.
20032. května shořel dřevěný altánek u Jebáčků č. 10, zabránilo se rozšíření požáru na blízkou stodolu.
200725. října hořela střecha takzvané Šaclovy chalupy č. 29. Během hašení došlo k dalšímu požáru v obci. Na začátku obce ze směru od Rousměrova hořelo osobní auto pana Sojky z Radešína. Požáry vznikly nezávisle na sobě. Poprvé byla u zásahu použita nově pořízená hasičská Avie.

V následujících letech nemusel náš sbor naštěstí zasahovat u žádného požáru. Přesto se v posledních letech podílí zejména na technické pomoci při sezónních lokálních záplavách v obci a dalších činnostech.